USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. března 2020 č. 194
vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
vyhlašuje
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
NOUZOVÝ STAV
na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

VELIKONOCE
NA
ZÁMKU

4. 4. 2021

ZAHÁJENÍ
TURISTICKÉ
SEZONY

8. 5. 2021

KLÁŠTERECKÉ
HUDEBNÍ
PRAMENY

5. -11. 7. 2021

KLÁŠTERECKÉ
PROMENÁDY
2021

11. 9. 2021

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU

28. 11. 2021

Slider