Slide 3

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. března 2020 č. 194
vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
vyhlašuje
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
NOUZOVÝ STAV
na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Slide 4
VELIKONOCE
NA
ZÁMKU

4. 4. 2021

Slide 5
ZAHÁJENÍ
TURISTICKÉ
SEZONY

8. 5. 2021

Slide 2
KLÁŠTERECKÉ
HUDEBNÍ
PRAMENY

5. -11. 7. 2021

Slide 6
KLÁŠTERECKÉ
PROMENÁDY
2021

11. 9. 2021

Slide 1
ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU

28. 11. 2021